• We are currently unable to ship to Ukraine at this moment
0

УМОВИ ПРОДАЖУ (www.marni.com)

 

Пропозиція та продаж товарів під маркою "Marni" (далі сукупно "Товари" та окремо "Товар"), що належить компанії Marni Group S.r.l., зареєстрованій у Італії за адресою Italy, Via Sismondi 70/B, 20133 Milan (далі "Продавець" або "Marni"), на інтернет-сайті marni.com (далі "інтернет-сайт") регулюються цими загальними умовами продажу (далі "Загальні умови"). Дистанційний продаж Товарів через інтернет-сайт здійснюється безпосередньо компанією Marni згідно з положеннями, наведеними нижче у цих Загальних умовах, відповідно до діючого національного та європейського законодавства. Будь-який користувач інтернет-сайту може надіслати запит для отримання інформації від служби обслуговування клієнтів Продавця, звернувшись безпосередньо за координатами, що вказано у розділі "Обслуговування клієнтів" на інтернет-сайті. Кожний користувач, що придбає Товари на інтернет-сайті, також може отримати інформацію щодо замовлень та відправлень, повернення коштів та повернення Товарів. Користувачі можуть безпосередньо звертатися до Продавця електронною поштою за наступною адресою: clientservice@marni.com. Для отримання будь-якої іншої юридичної інформації користувачам слід звертатися до відповідних розділів інтернет-сайту.

1. КОМЕРЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОДАВЦЯ


1.1 Продавець пропонує Товари для продажу на інтернет-сайті та здійснює свою електронну торговельну діяльність виключно щодо користувачів, які купують Товари через інтернет-сайт та підпадають під визначення споживачів (далі "Покупці" або окремо "Покупець"). "Споживач" означає фізичну особу, що укладає Угоду з придбання товарів для задоволення своїх особистих повсякденних потреб, що не є пов'язаними з діловою або професійною діяльністю особи. Якщо особа, що укладає Угоду з придбання, займається діловою або аналогічною діяльністю у цій сфері, вона розглядається як професіонал.

1.2 Якщо користувач, тобто потенційний Покупець, не підпадає під визначення Споживача, але може розглядатися як професіонал та не діє у відповідності до статті 1.1 вище, йому/їй слід утриматись від здійснення транзакцій на інтернет-сайті. Продавець пропонує Товари для продажу на інтернет-сайті та здійснює електронну торговельну діяльність виключно з користувачами, що досягли віку 18 років та підпадають під визначення Споживача у статті 1.1 вище.

1.3 З огляду на свою комерційну політику, Продавець зберігає за собою право не обробляти Замовлення від осіб, що не підпадають під визначення Споживача, та/або осіб, що не досягли 18-річного віку, та/або якщо Замовлення не відповідає положенням комерційної політики та/або положенням, які викладено нижче.

1,4. Ці Загальні умови регулюють виключно пропонування, отримання та прийняття замовлень на придбання Товарів на інтернет-сайті Покупця (далі "Замовлення") та відповідні відносини між Покупцем та Продавцем. Стосовно політики Продавця щодо повернень див. пункт [7] нижче.

1.5 Загальні умови не регулюють надання послуг або продаж Товарів третіми сторонами, що не є Продавцем, які можуть з'являтися на інтернет-сайті у вигляді посилань, банерів або гіпертексту. Покупцям рекомендується, перш ніж робити Замовлення на придбання будь-яких Товарів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, уважно ознайомитись з умовами продажу таких Товарів та послуг. Продавець цим декларує, що він не є відповідальним за надання послуг та/або продаж Товарів третіми сторонами та/або загалом за здійснення електронних комерційних транзакцій між користувачами інтернет-сайту та третіми сторонами.

2. УКЛАДАННЯ УГОДИ З ПРОДАВЦЕМ


2.1 Замовлення можуть розміщатися тільки особами, що досягли 18-річного віку та не є юридично недієздатними. Для укладення Угоди з Продавцем на придбання одного або більше Товарів на інтернет-сайті ("Угода"), Покупець заповнює формуляр замовлення в електронній формі, який Покупець буде бачити перед собою безпосередньо перед укладанням Угоди (далі "Формуляр замовлення"), та який він направить Продавцеві електронними засобами, виконуючи вказівки, що будуть надаватися Покупцеві під час процедури укладання Угоди.

2.2 Перш ніж перейти до придбання Товарів з направленням Формуляра замовлення, Покупцеві буде запропоновано уважно ознайомитись із Загальними умовами та положеннями щодо права повернення Покупця, разом із відповідними положеннями статті 7 цих Загальних умов "Умови здійснення права повернення" та відповідними розділами інтернет-сайту. Покупцеві буде також надано стисле викладення комерційних та контрактних умов, що пропонуються Продавцем у зв'язку з придбанням Товарів, зокрема посилання на Загальні умови разом із стислим викладенням наступної інформації: основні характеристики кожного товару - у відповідності до Замовлення - із позначенням ціни (що має включати усі податки та збори); спосіб сплати, яким Покупець може скористуватися для придбання Товарів; спосіб доставки Товарів; способи прийняття та обробки Продавцем рекламацій; витрати на перевезення та доставку Товарів; географічні координати та електронна пошта адреса Продавця; та очікувана дата відправлення Товарів. Крім того, Продавець надає Покупцеві стисле викладення умов та процедур здійснення права повернення та процедур та строків повернення придбаних Товарів (будуть надані Продавцем всередині упаковки, в якій будуть доставлені замовлені Товари). У будь-якому випадку, Покупцеві нагадується про наявність юридичної гарантії відповідності Товарів та надаються контактні дані служби післяпродажного обслуговування Продавця.

2.3 Формуляр замовлення містить стисле викладення основних характеристик кожного з Товарів, що закуповуються, із позначенням ціни (що має включати усі податки та збори) та витрат на перевезення (зокрема додаткові витрати, які Покупцеві буде необхідно сплатити у зв'язку з обраним ним способом перевезення та доставки, якщо він відрізняється та/або є швидшим за "стандартний" для Продавця). Угода вважається обов'язковою після отримання Продавцем електронними засобами Формуляра замовлення та тільки після перевірки Продавцем правильності усіх даних, що стосуються Замовлення, розміщеного Покупцем.

2.4 Після його отримання Продавцем Формуляр замовлення заноситься до бази даних Продавця на час, необхідний для обробки Замовлення, та в будь-якому випадку завжди відповідно до діючого законодавства. Покупець може переглянути свій Формуляр замовлення у розділі "Ваше замовлення" на інтернет-сайті.

2.5 При передачі Формуляра замовлення Покупець отримає повідомлення, що така передача передбачає зобов'язання сплатити вказану ціну. Перед передачею Формуляра замовлення Покупцеві буде запропоновано переглянути свої дані та виправити можливі помилки.

2.6 Мовою укладання Угоди є українська.

2.7 Після укладення Угоди Продавець приймає Замовлення на обробку.

2.8 [-]

2.9 Продавець може не обробляти Замовлення у наступних випадках:
(i) якщо Товарів немає у наявності; або
(ii) якщо існує інформація або підозра щодо здійснення шахрайської або незаконної діяльності, зокрема підозра, що закупівля здійснюється з комерційною метою; або
(iii) якщо Замовник не виконав свої зобов'язання згідно з попередньою Угодою з Продавцем. У таких випадках Продавець повідомляє Покупцеві електронною поштою протягом тридцяти (30) календарних днів з дати направлення Замовлення, що Угода не може бути укладена та що Продавець не може виконати Замовлення. У таких випадках, якщо Покупець уже направив Формуляр замовлення та сплатив відповідні кошти, Продавець повертає Покупцеві сплачені ним кошти та Угода відтак вважається розірваною. Продавець не матиме обов'язку повертати Покупцеві будь-які інші кошти з будь-яких інших причин.

2.10 Направляючи електронними засобами Формуляр замовлення, Покупець підтверджує своє безумовне прийняття та зобов'язання виконувати ці Загальні умови у відносинах із Продавцем. Якщо Покупець не погоджується з будь-якими Загальними умовами, йому пропонується утриматись від направлення Формуляра замовлення.

2.11 Направляючи Формуляр замовлення Покупець підтверджує, що він ознайомився та погоджується із Загальними та іншими умовами та будь-якою інформацією, що міститься на інтернет-сайті, навіть якщо вона присутня у вигляді посилань, зокрема Умовами використання, Політикою конфіденційності та інформацією щодо права повернення. Задля ясності ми надаємо посилання, за яким Покупець може скористатися своїм правом повернення.

2.12 Після укладення Угоди Продавець направляє Покупцеві електронною поштою чек Замовлення, що містить Загальні умови та стисле викладення правил щодо права повернення, тобто всю інформацію, яка уже викладена у комерційних та контрактних умовах, з якими Покупець уже ознайомився перед придбанням Товарів.

3. ОПИС ТОВАРУ ТА ЦІНИ


3.1 Для продажу на інтернет-сайті пропонуються тільки оригінальні Товари.

3.2 Продавець не пропонує на своєму інтернет-сайті товари, що були у використанні, що є дефектними та/або не відповідають загальноприйнятими на ринку аналогічних товарів вимогам якості.3.3 Основні характеристики Товарів викладено на інтернет-сайті у відповідних розділах. Проте зображення та кольори Товарів, як вони виглядають на інтернет-сайті, можуть відрізнятися від фактичних із причин, що не залежать від Продавця та є пов'язаними з параметрами інтернет-навігатора та/або пристрою, яким користується Покупець. Продавець не несе ніякої відповідальності за такі випадки.

3.4 Ціни Товарів можуть коригуватися. Відповідальністю Покупця є перевірити остаточні продажні ціни товарів, які він бажає придбати, перед заповненням та відправленням Формуляра замовлення.

3.5 Запити Покупців із країн, що не з'являються у меню "Виберіть вашу країну", не приймаються Продавцем.

3.6 Якщо Покупець бажає здійснити своє право повернення, Продавець може відмовитись від прийняття повернених Товарів або від відшкодування сплачених Покупцем сум, якщо Товари при поверненні не мають етикеток та/або якщо змінений їхній стан та/або основні характеристики та/або вони були пошкоджені, крім випадків, коли ці пошкодження виникли не з вини Покупця.

4. СПЛАТА


4.1 Покупець може вибрати один із способів, зазначених у Формулярі замовлення, для сплати ціни Товарів та відповідних витрат на перевезення та доставку. Під час укладання Угоди від Покупця ні в якому разі не може вимагатися сплата будь-яких витрат, що не є зазначеними у Формулярі замовлення.

На інтернет-сайті Marni пропонуються наступні способи сплати:
1) Кредитні картки;
2) Дебетові картки;
3) Paypal та Paypal Express


4.2 У разі сплати картою, фінансова інформація (наприклад, номер або строк дії кредитної/дебетової картки) буде передаватися зашифрованим протоколом третім сторонам, які забезпечують відповідні послуги дистанційної електронної сплати, без надання третім сторонам несанкціонованого доступу до такої інформації. Більш того, Продавець не буде використовувати таку інформацію для будь-яких інших цілей окрім здійснення правильної обробки Замовлення та відшкодування коштів у випадку повернення Товарів з використанням Покупцем права повернення, або за необхідності для припинення шахрайської діяльності на інтернет-сайті або звітування перед поліцією щодо такої діяльності. У будь-якому випадку, усі надані Покупцем особисті дані будь оброблятися Продавцем відповідно до чинного законодавства, як передбачено розділом "Політика конфіденційності" на інтернет-сайті.

4.3 Ціну придбання Товарів та витрати на перевезення, які вказано у Формулярі замовлення, буде сплачено способом, обраним Покупцем під час здійснення придбання.

5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ДОСТАВКА ТОВАРІВ


5.1 Витрати на перевезення та доставку придбаних Товарів є відповідальністю Покупця, за винятком випадків, коли Продавець на власний розсуд пропонує промоційну акцію у день, що передує направленню Формуляра замовлення, про що має бути сказано на інтернет-сайті.

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ


6.1 Покупець має право запитати будь-яку інформацію через відповідну послугу, активовану Продавцем. Для отримання додаткових пояснень рекомендуємо звернутися до розділу "Обслуговування клієнтів" на інтернет-сайті.

6.2 Покупець може на власний розсуд зв'язатися зі службою обслуговування клієнтів Продавця телефоном - або іншим способом, якщо його вказано Продавцем - та попросити оператора розмістити Замовлення від імені Покупця. У такому випадку Покупця буде поінформовано електронною поштою про успішне здійснення Замовлення та його передачу на оброблення. Якщо Покупець не отримає такого підтвердження електронною поштою, він має повідомити про проблему службу обслуговування клієнтів Продавця та зробити новий запит на отримання повідомлення електронною поштою. Продавець у будь-якому випадку не може нести відповідальність за неотримання підтвердження електронною поштою на адресу, вказану Покупцем (з будь-яких причин), або у випадку, якщо Покупець не повідомить своєчасно Продавця про неотримання підтвердження електронною поштою. Усі випадки розміщення Замовлення та наступних за ним етапів, що не розглянуті у цій статті 6.2, регулюються Загальними умовами та іншими положеннями, які представлено на інтернет-сайті.

17. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ПОВЕРНЕННЯ (право повернення)


7.1 Право повернення
Покупець має право повернути товар – на власний розсуд та з будь-яких причин – протягом 15 днів з дати доставки товарів або отримання у магазині.
Право повернення (далі "право повернення") вважається правильно здійсненим при повному виконанні наступних умов:
a. Формуляр повернення (див. тут) – або інша заява Покупцем про своє рішення вийти з Угоди – має бути правильно заповнений та направлений Продавцю на адресу офісу, вказану на стор. 1 Загальних умов протягом 15 календарних днів від дати отримання Товарів;
b. Товари мають бути такими, що не вдягалися, не використовувалися, не пралися та не були ніяким чином пошкоджені, окрім випадків завдання шкоди не з вини Покупця;
c. На Товарах мають бути присутні та зафіксовані етикетки;
d. На Товарах має бути присутня печатка електронної торгівлі (ecom seal) [див. фото];
e. Товари мають бути повернені в оригінальній упаковці;
f. Товари, що повертаються, мають бути доставлені перевізнику протягом 14 календарних днів з дати повідомлення Покупцем Продавця про своє рішення вийти з Угоди.

7.2 ПОВЕРНЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КУПОНА ПЕРЕДПЛАЧЕНОГО ПОВЕРНЕННЯ
За винятком випадків, що передбачені Продавцем, якщо усі умови використання права повернення виконуються, Продавець відшкодовує Покупцеві повну ціну Товарів, що повертаються. Якщо Покупець вирішує виконати повернення з використанням купона передплаченого повернення, що знаходиться в упаковці перевізника, який здійснює за дорученням Продавця перевезення придбаних Товарів, не заповнюючи онлайн формуляр повернення та не вказуючи причину повернення, Покупець не сплачує пов'язані з поверненням Товарів витрати, оскільки вони покриваються Продавцем, який сплачує послуги перевізника. Сторони розуміють, що якщо право повернення не може бути використане через невиконання умов, викладених у попередньому пункті, з Покупцем зв'яжеться служба обслуговування клієнтів Продавця. У такому випадку Товари підлягають поверненню з покриттям витрат Продавцем. Якщо Покупець відмовляється від такої доставки, Продавець зберігає за собою право залишити собі Товари та суму, що відповідає ціні придбання.

7.3 ПОВЕРНЕННЯ З ЗАПОВНЕННЯМ ОНЛАЙН-ФОРМУЛЯРА
Покупець може надіслати запит на використання права повернення придбаних Товарів безпосередньо на інтернет-сайті Marni у розділах "Мій обліковий запис" або "Обміни та повернення", вказавши причину повернення. Після виконання цієї процедури Покупець отримає підтвердження електронною поштою. Якщо Покупець вирішує використати купон повернення, йому не потрібно буде сплачувати витрати на повернення, оскільки ці витрати будуть покриватися Продавцем, який сплачує послуги перевізника. Сторони розуміють, що якщо право повернення не може бути використане через невиконання умов, викладених у попередньому пункті, з Покупцем зв'яжеться служба обслуговування клієнтів Продавця. У такому випадку Товари підлягають поверненню з покриттям витрат на перевезення Продавцем. У випадку, якщо Покупець відмовляється від такої доставки, Продавець зберігає за собою право залишити собі Товари та суму, що відповідає ціні придбання.

7.4 ПОВЕРНЕННЯ У РОЗДРІБНИЙ МАГАЗИН
[-]

7.5 ПОВЕРНЕННЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Покупець може завжди звернутися за допомогою до служби обслуговування клієнтів Продавця з метою повернення Товарів. У відповідь на запит Покупця служба обслуговування клієнтів Продавця внесе запит на повернення безпосередньо у систему, вказавши Товари, що повертаються. Після виконання цієї процедури Покупець отримає підтвердження електронною поштою. Товар повертається безпосередньо на склад Продавця. За винятком випадків, що передбачені Продавцем, якщо виконуються усі умови повернення відповідно до статті 7.1 вище, Продавець відшкодовує Покупцеві повну ціну Товарів, що повертаються. Сторони розуміють, що Покупець не витрачає будь-які кошти на перевезення Товарів, які повертаються. Якщо право повернення не може бути використане у зв'язку з невиконанням умов статті 7.1 вище, та Покупець відмовляється повернути Товари, Продавець зберігає за собою право залишити собі Товари та суму, що відповідає ціні придбання.

8. ТЕРМІНИ ТА СПОСОБИ ВІДШКОДУВАННЯ


Після отримання Продавцем запиту на використання права повернення та перевірки виконання усіх вимог статті 7.1 вище, Покупець отримає електронною поштою підтвердження, що запит на повернення прийнято. Незалежно від способу сплати, який було використано Покупцем, процедуру відшкодування буде розпочато Продавцем якнайшвидше, у будь-якому разі протягом семи (7) календарних днів від дати отримання Продавцем запиту на повернення від Покупця та перевірки, що повернення здійснюється відповідно до цих Загальних умов. Фактична дата відшкодування відповідних сум або сплачених Покупцем коштів за придбання Товарів залежатиме від обраного способу сплати.

9. ПЕРЕВІЗНИК


Товари можуть бути відправлені Покупцем без додаткових витрат через вказаного Продавцем перевізника з використанням купона, що вкладений в упаковку Товарів під час доставки, або що надісланий на адресу електронної пошти Покупця якщо запит на повернення оформлюється через службу обслуговування клієнтів Продавця або через онлайн-формуляр. Покупець може звернутися до перевізника з питання передачі Товарів.

10. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


У максимальній мірі, яка дозволяється законодавчо, інтернет-сайт, його зміст та послуги надаються безкоштовно за принципом "як є" та за умови наявності. Marni не надає гарантій щодо інтернет-сайту, його змісту або послуг, зокрема, але не обмежуючись: безперервність та безперебійність роботи, відсутність помилок функціонування, захист від шкідливих програм (віруси, збої, піратські програми тощо) та відповідність конкретній меті. Marni категорично виключає будь-яку таку гарантію. Оскільки послуги пропонуються безкоштовно, Marni забезпечує актуальність інформації на інтернет-сайті. Однак Marni не може гарантувати точність вказаної інформації та не несе ніякої відповідальності за повну відсутність будь-яких помилок та недоглядів у цій інформації. Marni зберігає за собою право на оновлення та/або зміну змісту інтернет-сайта у будь-який час без попереднього повідомлення та без будь-якої відповідальності, як вказано у статті 13 нижче.

11. ГАРАНТІЯ


У випадку, якщо Товари, продані Marni, мають дефекти виготовлення або інші невідповідності, Покупцю слід звернутися до онлайн-служби обслуговування електронною поштою за наступною адресою: clientservice@marni.com. Покупець має право на повне відновлення відповідності товару шляхом ремонту або заміни, на власний вибір, без додаткових витрат. У випадку, якщо один із цих варіантів є об'єктивно неможливим або значно складнішим за інший, Покупець може отримати відповідну знижку на ціну Товарів або розрив Угоди. Покупець втрачає таке право, якщо він не повідомив Marni про невідповідність Товарів протягом 2 (двох) місяців із дати виявлення дефекту. У будь-якому випадку, про невідповідність товару може бути заявлено до суду не пізніше законодавчо встановленого терміну 24 місяці від дати доставки Товарів Покупцеві. У випадку якщо Покупець зажадає ремонту або заміни Товарів через невідповідність, витрати на доставку Marni Товарів, що повертаються для ремонту або заміни, як і витрати на повторне відправлення відремонтованих або замінених Товарів Покупцеві, покриваються за рахунок Marni.

12. ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК


Ці Загальні умови регулюються законодавством Італії, а точніше Законодавчим декретом № 206 від 6 вересня 2005 р. (так званий "Споживацький кодекс"), та зокрема розділом I "Dei diritti dei consumatori nei contratti" ("Права споживачів у договорах"), із посиланням правила дистанційного укладення угод, а також Законодавчим декретом № 70 від 9 квітня 2003 р. щодо певних аспектів електронної торгівлі. Усі суперечки, що виникають у зв'язку з умовами використання або пов'язаними неконтрактними зобов'язаннями, підлягають урегулюванню виключно італійськими судами або судами країни проживання Покупця.

13. ЗМІНИ ТА ОНОВЛЕННЯ


Загальні умови, в тому числі посилання на гарантійні обов'язки, приймаються Покупцем у тому варіанті, який опублікований на момент придбання. У будь-якому випадку Продавець зберігає право оновлювати загальні умови час від часу, зокрема для урахування змін у законодавстві. Оновлена версія Загальних умов набуває сили з моменту публікації на інтернет-сайті, після чого вона стає обов'язковою для Покупця разом із додатками та доповненнями. Таким чином, Покупець несе відповідальність за відстежування інтернет-сайту та урахування змін та/або оновлень цих Загальних умов, як і змін та/або оновлень на інтернет-сайті інших положень, які будь-яким чином регулюють відносини між Покупцем та Продавцем.